• ฝัน ฝ่า ฝน

    เดิน วิ่ง ปั่น การกุศล
    เพื่อพาน้องผ่านฝนไปสร้างฝัน

    ลงทะเบียน

    วิ่ง ปั่น เดินเพื่อแสดงสัญลักษณ์
ผู้สนับสนุน
ผู้สนับสนุน
ผู้สนับสนุน
ผู้สนับสนุน
ผู้สนับสนุน
ผู้สนับสนุน
ผู้สนับสนุน
ผู้สนับสนุน
Video Promote

ฝันฝ่าฝน คือ

โครงการ ”ฝันฝ่าฝน” เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นภายใต้ “ชมรมผู้ประกอบการทฤษฎีใหม่” ซึ่งชมรมนี้เกิดจากการรวมตัวของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) และในช่วงเวลาที่ผ่านมาทางชมรมฯได้มีโอกาสไปสัมผัสและทราบถึงปัญหาของการเดินทางจากบ้านถึงโรงเรียนของเด็กนักเรียนในชนบท โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนซึ่งจะเป็นอุปสรรคมากกว่าทุกช่วงของปี ปัญหาเรื่องการขาดเรียนเนื่องจากอาการเจ็บป่วยที่เกิดจากฝนเด็กนักเรียนต้องเดินตากฝน ปัญหาเรื่องโรคติดต่อที่มากับน้ำฝน ปัญหาเรื่องคลาดแคลนอุปกรณ์ป้องกันฝนรวมไปถึงการเรียนการสอน
ชมรม "ผู้ประกอบการทฤษฎีใหม่"
ชมรมนี้เกิดจากการรวมตัวของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ใช้ชื่อว่า ผู้ประกอบการทฤษฎีใหม่ (ATE) มีภารกิจในการพัฒนาธุรกิจขนาดเล็กและกลางให้ยั่งยืนในแบบทฤษฎีใหม่
กิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น แสดงพลังส่งใจถึงน้อง
เป็นกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ที่กำหนดขึ้นในวันที่ 30 กันยายน 2560 ในธีมชุดกันฝนใครร้อนก็ถอดบริจาคได้ตลอดทาง และยังมีไฮไลท์เป็นแพคเกจวิ่ง สุดประทับใจ เมื่อมีจำนวนแพคเกจเท่ากับจำนวนเด็กที่จะไปช่วยเหลือในครั้งนี้ ให้เลือกซื้อเพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งไปช่วยน้องคนนั้นเลย “หนึ่งน้ำใจ หนึ่งความฝัน”
กิจกรรม ออกร้านงาน SME
กิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน – 1 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่ 16.00 น. – 22.00 น. เต็มอิ่มไปด้วยกิจกรรมในแต่ละบูธของ SME และกิจกรรมบนเวที ในคอนเสปต์ Do Dream Done เห้นทุกความฝันได้โลดแล่นฝ่าฝนในโครงการนี้
สถานที่จัดงาน
โรงเรียนเป้าหมายเริ่มต้น
โรงเรียนเป้าหมายเริ่มต้น
โรงเรียนเป้าหมายเริ่มต้น
โรงเรียนเป้าหมายเริ่มต้น
ผู้สนับสนุน
ผู้สนับสนุน
ผู้สนับสนุน
ผู้สนับสนุน
ผู้สนับสนุน
ผู้สนับสนุน