ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือและความมีน้ำใจของท่าน
ที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงาน ฝัน ฝ่า ฝน ครั้งที่ 1
  • ธนาคารทหารไทย

    สาขาอาคารลิเบอร์ตี้ แสควร์ สีลม

    255-2-13425-2

    โครงการฝันฝ่าฝน โดยน.ส. ปฐมา เทพชัยศรี

หลังจากการโอนเงินแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ donate@funfarfon.org หรือ ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-105-4045