งานแฟร์ออกร้านและลานกิจกรรมเพื่อหาทุนบริจาค

 • Agenda

 • วันที่ 29 ก.ย.
 • 16:00 เริ่มงานแฟร์
 • 16:30 พิธีเปิดงานโดยประธานในพิธี
 • 17:00 เปิดบูธประธานเยี่ยมชมแต่ละบูธ แต่ละกิจกรรม
 • 18:00 กิจกรรมลานเวที
 • 22:00 ปิดงานวันแรก
 • วันที่ 30 ก.ย.
 • 05:00 - 09:00 รายการแสดงพลังโดยการวิ่งเดินปั่นการกุศล
 • 16:00 กิจกรรมลานเวทีและงานออกร้านขายของพร้อมพิธีกรพูดสรุปยอดในงาน
 • 22:00 ปิดงานวันสอง
 • วันที่ 1 ต.ค.
 • 16:00 กิจกรรมลานเวทีและงานออกร้านขายของพร้อมพิธีกรพูดสรุปยอดในงาน
 • 18:00 สรุปยอดการบริจาคประธานกล่าวปิดงาน
 • 21:00 กล่าวปิดงาน
 • 22:00 ปิดงานโดนสมบูรณ์